Bio & publikacje

768s6dfsdf

Marcin Wilkowski – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Twórca portalu Historia i Media. Pracował w Fundacji Nowoczesna Polska, koordynując działania Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Inicjator spotkań i warsztatów w ramach polskiej edycji THATCamp (The Humanities and Technology Camp). Współpracował z Ośrodkiem KARTA, ruchem społecznym Obywatele Nauki oraz Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Doktorant na kierunku Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Obecnie pracownik Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

Wybrane publikacje

Wilkowski, M. (2009), YouTube i historia, Kultura Popularna, 1(23).

Wilkowski, M. (2010), Powrót Henia Żytomirskiego, Kultura Współczesna, 1 (63).

Wilkowski, M. (2011), Historia o otwartym kodzie źródłowym, [w:] Witek P., Mazur M., Solska E. (red), Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Lublin 2011.

Wilkowski, M. (2013), Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk.

Wilkowski, M. (2014), Od osobistej archiwistyki cyfrowej do edukacji medialnej, Biuletyn EBIB, 6(151), 1-8.

Wilkowski, M. (2014), Oddolna digitalizacja i emancypacja historyczna, [w:] Celiński, P., Nowe media = nowa partycypacja, Lublin.

Wilkowski, M. (2014), World Wide Web (WWW) jako obiekt badań historycznych: kilka problemów, [w:] Sobczak, A., Cichocka M., Frąckowiak, P. (red), Historia 2.0: materiały sympozjum. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich – 17 września 2014, Szczecin, Lublin.

Wilkowski, M. (2015), Wypracowując granice archiwum – oddolna digitalizacja w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, [w:] T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, Lublin.

Sanz, A. (2015), Cyfrowa humanistyka czy studia hiperkolonialne?, tłum. A. Michałowicz, M. Wilkowski, Czas Kultury, 2(185). [także koncepcja i – wspólnie z Lucyną Marzec – redakcja numeru poświęconego cyfrowej humanistyce].

Wilkowski, M. (2015). Historia wynagradzania twórczości. Warszawa.

Wilkowski, M. (2016). Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne. Archiwa-Kancelarie-Zbiory, (6 (8)/), 207-220.

Wilkowski, M. (2017). Wayback Machine – podstawy wykorzystania. Biuletyn EBIB, 172, 1-5, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/529.

Wilkowski, M. (2017). Ku uciesze ministrów. Dwutygodnik, 220/2017.

Wilkowski, M. (2017). Nowoczesna instytucja kultury w Internecie. (WWW, epub, pdf)

Wilkowski, M. (2018). Archiwizacja Webu, [w:] Wojdon J. (red), Historia w przestrzeni publicznej, Warszawa, PWN, s. 239-244.

Wilkowski, M. (2018). Archiwa społeczne, [w:] Wojdon J. (red), Historia w przestrzeni publicznej, Warszawa, PWN, s. 251-257.

(2018) wypowiedź w zbiorze Wielogłos o Zagładzie, red. Maria Anna Potocka, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK : Kraków, s. 332-334.

Wilkowski, M. (2018), Znak wodny jako wypowiedź o dziedzictwie, Kultura Współczesna 2(101).

W mediach

Potrzeba archiwizowania zasobów internetowych to realny problem – PAP, Nauka w Polsce, 11.01.2018.

O potrzebie archiwizowania zasobów internetowych – audycja w TOKFM, 28.01.2018.

Czemu służy archiwizacja treści internetowych – audycja w Polskim Radiu 24, 18.01.18.

Edycje @GitHub

Fotografia: Rafał Nowak, CC BY-SA Fundacja Nowoczesna Polska