Dekada po Web 2.0 – kolejne teksty krytyczne

Opublikowany niedawno numer specjalny „First Monday” poświęcony jest krytyce Web 2.0 w dekadę od wybuchu popularności tego pojęcia. Nowy zbiór tekstów to nawiązanie do numeru z 2008 roku i aktualizacja proponowanych w nim tez.

Workshop on National Webs (zaproszenie)

Uniwersytet Aarhus i duńska Biblioteka Narodowa zapraszają do udziału w warsztatach z tworzenia i pracy badawczej z archiwami krajowego Webu.

Internet Histories – nowe czasopismo

Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society to tytuł nowego czasopisma naukowego poświęconego kulturowej, społecznej, politycznej i technicznej historii Internetu.

Annual Review of Cultural Heritage Informatics o archiwach społecznych

Jeden rozdział rocznika Annual Review of Cultural Heritage Informatics: 2014 poświęcony został archiwom społecznym (community archives): Andrea J. Copeland przedstawia w nim najważniejsze propozycje teoretyczne oraz praktyczne studia przypadku. Widać wyraźnie, że odróżnieniu od polskiej dyskusji o archiwach społecznych, ta globalna podejmuje wątki związane z podmiotowością…