Krytyczna historia cyfrowej humanistyki

What Digital Humanities is not about, despite its explicit claims, is the use of digital or quantitative methodologies to answer research questions in the humanities.

Dekada po Web 2.0 – kolejne teksty krytyczne

Opublikowany niedawno numer specjalny „First Monday” poświęcony jest krytyce Web 2.0 w dekadę od wybuchu popularności tego pojęcia. Nowy zbiór tekstów to nawiązanie do numeru z 2008 roku i aktualizacja proponowanych w nim tez.

Workshop on National Webs (zaproszenie)

Uniwersytet Aarhus i duńska Biblioteka Narodowa zapraszają do udziału w warsztatach z tworzenia i pracy badawczej z archiwami krajowego Webu.

Internet Histories – nowe czasopismo

Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society to tytuł nowego czasopisma naukowego poświęconego kulturowej, społecznej, politycznej i technicznej historii Internetu.

Annual Review of Cultural Heritage Informatics o archiwach społecznych

Jeden rozdział rocznika Annual Review of Cultural Heritage Informatics: 2014 poświęcony został archiwom społecznym (community archives): Andrea J. Copeland przedstawia w nim najważniejsze propozycje teoretyczne oraz praktyczne studia przypadku. Widać wyraźnie, że odróżnieniu od polskiej dyskusji o archiwach społecznych, ta globalna podejmuje wątki związane z podmiotowością…