Participatory Heritage (Facet Publishing, 2017)

Książka jest zbiorem artykułów przedstawiającym studia przypadków z różnorakich projektów archiwistyki społecznej oraz inicjatyw oddolnej pracy z historią.

Trudna historia radzieckiego internetu

Dzięki lekturze tej książki można zaburzyć sobie obraz amerykańskiego monopolu na innowacje techniczne i myślenia o informatyce jako narzędziu zmiany społecznej.

Brexit: webarchiwum referendalne

W repozytorium Archive-it dostępne jest archiwum gromadzące historyczne wersje serwisów związanych z niedawnym referendum, w którym Wielka Brytania wybrała odłączenie się od struktur Unii Europejskiej: The UK European Union Membership Referendum Web Archive collected the most important “Remain” and “Leave” campaign websites, from environmental and…