Big data w perspektywie historycznej

Najnowszy numer rocznika Osiris (32/2017) o historii gromadzenia, wykorzystywania i interpretowania dużych zbiorów danych w badaniach naukowych.

Archiwum Webu na czas zmiany politycznej

W ramach projektu End of Term Web Archive (EOT) od końca 2016 do wiosny 2017 roku zarchiwizowano ponad 200 terabajtów stron WWW i danych rządowych.