Big data w perspektywie historycznej

Najnowszy numer rocznika Osiris (32/2017) o historii gromadzenia, wykorzystywania i interpretowania dużych zbiorów danych w badaniach naukowych.