Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Historia w przestrzeni publicznej (publikacja)

Wydawnictwo Naukowe PWN opublikowało niedawno tom pod red. Joanny Wojdon, poświęcony rozmaitym przejawom public history. Historia w przestrzeni publicznej zawiera kilkadziesiąt przekrojowych opracowań nieakademickiej praktyki historycznej – jeśli w ogóle dałoby się właśnie w taki sposób zdefiniować historię publiczną. Zresztą kłopot z wyjaśnieniem tego pojęcia może ilustrować fakt, że obok tekstów dotyczących ruchu odtwórstwa historycznego czy działalności pozaakademickich instytucji edukacji i pamięci przeszłości w tomie znajdują się też artykuły na temat profesjonalnej popularyzatorskiej działalności muzeów i archiwów czy – z innej strony – inspiracji historycznych w literaturze współczesnej czy kulturze internetowej (memy). Tytuł zbioru jest więc chyba najbardziej elastycznym i eleganckim wybrnięciem z kłopotu związanego z określaniem wspólnego mianownika dla tak bardzo zróżnicowanych okołohistorycznych aktywności i zjawisk – Joanna Wojdon opisuje zresztą we wstępie, dlaczego tak trudno jest go znaleźć:

W toku redagowania całości starałam się wyeliminować powtórzenia, ale zachować wielogłosowość. W efekcie public history jawić się może bardziej jako patchwork niż zwarta całość. W istocie odzwierciedla to stan faktyczny, w którym – jak zauważają sceptycy – public history mimo upływu ponad 40 lat nie wypracowała jednoznacznej spójnej definicji, epistemologii ani metodologii. Nie oznacza to jednak – wbrew temu, co twierdzą krytycy – że nie wie, czym jest i czym chce się zajmować, lecz raczej: że jej immanentnymi cechami są różnorodność, polifonia i otwarcie na zróżnicowane potrzeby, głosy i doświadczenia. Jest swoistym parasolem, łączącym badania i działalność prowadzoną w ramach różnych innych subdyscyplin, takich jak dydaktyka historii, muzealnictwo, dziedzictwo kultury materialnej czy archiwistyka społeczna, historia mówiona (oral history), turystyka historyczna (heritage tourism) czy wizualizacja przeszłości (visual history). Każda z nich wnosi własne cegiełki do historii w przestrzeni publicznej i vice versa.

W tomie znalazły się moje dwa artykuły poświęcone archiwom społecznym i archiwizacji Webu.

Spis treści: PDF

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku