Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Lepsza funkcja do lematyzacji w R z wykorzystaniem usług Clarin

poprzednim wpisie udostępniłem kod funkcji do lematyzacji tekstu z wykorzystaniem narzędzia Fextor2. Funkcji brakowało jednak kilku opcji. Po zastosowaniu jej nowej wersji otrzymujemy listę zawierającą:

 • $source – podzielony na wyrazy i zlematyzowany tekst źródłowy,
 • $table data frame z formami podstawowymi i cechami gramatycznymi,
 • $string – tekst źródłowy złożony z form podstawowych bez interpunkcji.

Poniżej kod źródłowy. Wersja na GitHub.


# definicja funkcji

nlprest2 <- function(t,u) {
 library(httr)
 library(xml2)
 d <- data.frame(stringsAsFactors = FALSE)
 p <- list(lpmn="any2txt|wcrft2",text=t,user=u)
 s <- POST("http://ws.clarin-pl.eu/nlprest2/base/process", body = p, encode = "json", verbose())
 r <- content(s, "text")
 orth <- unlist(as_list(xml_find_all(read_xml(r),"//tok/orth")))
 base <- unlist(as_list(xml_find_all(read_xml(r),"//tok/lex/base")))
 ctag <- unlist(as_list(xml_find_all(read_xml(r),"//tok/lex/ctag"))) 
 d <- rbind(d, as.data.frame(list(base = base, ctag = ctag), stringsAsFactors = FALSE))
 t <- paste(d$base, collapse = " ")
 return(list(source = unlist(strsplit(t, " ")), table = d, string = gsub('[[:punct:] ]+',' ',t)))
}

# uruchomienie z przykładowym tekstem:

t <- nlprest2("Ponad 20 lat temu pracowałem w antykwariacie w Vancouver i musiałem cały czas siedzieć za biurkiem. Właściciele antykwariatów są zawsze bardzo specyficzni. Tamten bał się, że gdybym na chwilę wstał, to zaraz ktoś by ukradł wszystkie pieniądze. Więc siedziałem i czytałem. Zupełnym przypadkiem na moje biurko trafił „Zniewolony umysł”, w którym Miłosz opisuje całe mnóstwo polskich pisarzy. Miałem poczucie, że otworzył się przede mną prywatny kosmos autorów, o których nikt w Kanadzie nie słyszał.","fds9sdfl@0fds8.pl")

# rezultat: podzielony na wyrazy tekst źródłowy

t$source[1:10]
# [1] "ponad"    "20"     "lato"    "temu"    "pracować"  "być"     "w"      "antykwariat"
# [9] "w"      "Vancouver" 

# rezultat: data frame z formami podstawowymi i cechami gramatycznymi

t$table[1:5,]
#   base        ctag
#1  ponad        qub
#2    20 num:pl:nom:m1:rec
#3   lato   subst:pl:gen:n
#4   temu      prep:acc
#5 pracować praet:sg:m1:imperf

# rezultat: tekst źródłowy złożony z form podstawowych bez interpunkcji

t$string
#[1] "ponad 20 lato temu pracować być w antykwariat w Vancouver i musieć być cały czas siedzieć za biurko właściciel antykwariat być zawsze bardzo specyficzny tamten bać #się że gdyby być na chwila wstać to zaraz ktoś by ukraść wszystek pieniądz więc siedzieć być i czytać być zupełny przypadek na moja biurko trafić zniewolić umysł w który #Miłosz opisywać cały mnóstwo polski pisarz miał poczucie że otworzyć się przed ja prywatny kosmos autor o który nikt w Kanada kanada nie słyszeć "

Tekst źródłowy z artykułu z Dwutygodnika.

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku