Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

#NoweKsiążki

Nowa monografia o archiwistyce cyfrowej, krytyczne analizy polityk otwartościowych i tom poświęcony badaniom nad zapośredniczoną cyfrowo pamięcią zbiorową.

1.

Wbrew popularnym przekonaniom o doskonałości i niezawodności nowoczesnej technologii cyfrowej, nie zapewnia ona trwałości zapisu danych, informacji i wiedzy. Coraz poważniejsze staje się zatem zagrożenie utratą znacznych zasobów nauki i kultury, których cyfrowy zapis nie jest poddawany odpowiednim zabiegom archiwizacyjnym.

książka Anety Januszko-Szakiel Archiwistyka cyfrowa. Długoterminowa ochrona dziedzictwa i kultury (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017) ma być całościowym opracowaniem tego problemu: od omówienia podstawowych pojęć (biblioteka cyfrowa, repozytorium itp.) czy przedstawienia typologii i charakterystyki dokumentów cyfrowych w kontekście ich zabezpieczania, przez zagadnienia techniczne związane z projektowaniem i rozwijaniem archiwów, gromadzeniem zasobów i danych oraz ich identyfikowaniem aż po kwestie prawnoautorskie, które wpływają na kształt projektów archiwizacyjnych.

2.

The phrase ‘here be monsters’ or ‘here be dragons’ is commonly believed to have been used on ancient maps to indicate unexplored territories which might hide unknown beasts. This book maps and explores places between science and politics that have been left unexplored, sometimes hiding in plain sight – in an era when increased emphasis was put on ‘openness’. The book is rooted in a programme of research funded by the Leverhulme Trust entitled: ‘Making Science Public: Challenges and opportunities, which runs from 2014 to 2017. One focus of our research was to critically question the assumption that making science more open and public could solve various issues around scientific credibility, trust, and legitimacy. Chapters in this book explore the risks and benefits of this perspective with relation to transparency, responsibility, experts and faith.

Wydany przez Manchester University Press tom Science and the politics of openness. Here be monsters (red. Brigitte Nerlich, Sarah Hartley, Sujatha Raman, Alexander Smith, 2018) inspiruje do zastanowienia się nad mniej oczywistymi kontekstami otwartej nauki. Relacje polityk open access wobec podstaw wolności naukowej, koszty nowych zobowiązań i pracy wynikającej z obecności treści naukowych w przestrzeni publicznej czy wyzwania wobec finansowania czasopism naukowych to tylko niektóre zagadnienia poruszane w książce. Warto podkreślić, że książka nie koncentruje się wyłącznie na wąsko definiowanym otwartym dostępie, ale podejmuje w ogóle problem obecności nauki w przestrzeni publicznej. Stąd m.in. zamieszczone w tomie artykuły o cenzurze religijnej wobec badań i publikacji naukowych czy użyciu wiedzy naukowej jako podstawy do pracy państwa np. w konstruowaniu i praktyce polityki migracyjnej. Wydaje mi się, że takie myślenie o otwartej nauce powinno pojawić się też w polskich dyskusjach.

Książka dostępna jest także w wersji open-access (PDF) w serwisie oapen.org.

3.

Digital media, networks and archives reimagine and revitalize individual, social and cultural memory but they also ensnare it, bringing it under new forms of control. Understanding these paradoxical conditions of remembering and forgetting through today’s technologies needs bold interdisciplinary interventions.

Teksty opublikowane w wydanym niedawno przez Routledge tomie Digital Memory Studies. Media Pasts in Transition (red. Andrew Hoskins, 2018) oferują dość zróżnicowane spojrzenia na problem zapośredniczanej cyfrowo pamięci zbiorowej. W zbiorze znajdziemy m.in. artykuły opisujące znaczenie natury archiwów cyfrowych dla konstruowania pamięci zbiorowej, wspólnotowe praktyki mikro-archiwistyczne czy mechanizmy ekonomii cyfrowego pamiętania.

Podgląd książki: Google Books

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku