Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

MuseumStat: w jakim otoczeniu działają instytucje kultury?

Organizacja projektu MuseumStat nie jest specjalnie skomplikowana: dane cenzusowe, opisujące statystycznie populacje amerykańskich miejscowości (do poziomu dzielnic), zostały tu zestawione z danymi o muzeach, stowarzyszeniach historycznych, ogrodach botanicznych itp., zbieranymi przez Institute of Museum and Library Services, agencję federalną działającą dla sektora instytucji kultury. Dane te są udostępniane na portalu data.imls.gov i każdy ma prawo swobodnie je wykorzystywać.

Ponieważ dane z IMLS posiadają kolumny ze współrzędnymi geograficznymi lokalizacji siedzib muzeów (i innych instytucji sektora), można było przygotować aplikację, w której po podaniu nazwy instytucji wizualizowany jest społeczny kontekst jego funkcjonowania: struktura wieku, płci, rasy, dochodów czy poziom bezrobocia. Na przykład:

O danych i muzeach myślimy często głównie w perspektywie zbiorów cyfrowych. Warto dostrzegać też inne dane, mogące dokumentować oddziaływanie instytucji czy warunki, w jakich musi ona funkcjonować poza interfejsem Internetu.

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku