Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Instytucje kultury i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Dostępny jest nowy raport opisujący m.in. liczbę i przedmiot kierowanych do muzeów, bibliotek i archiwów wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego:

postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jak w praktyce funkcjonuje ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w jaki sposób korzystają z niej wnioskodawcy oraz jak stosują ją podmioty publiczne. Wysłaliśmy 40 wniosków o dostęp do informacji publicznej adresowanych do wybranych instytucji zobowiązanych do stosowania Ustawy w Polsce [24 z nich to instytucje kultury]. Każda z wybranych przez nas jednostek została poproszona o odpowiedź na kilka pytań związanych ze stosowaniem Ustawy o reuse w okresie od 16 czerwca 2016 roku do 24 kwietnia 2017 roku.

Dane i wnioski z części badania poświęconej instytucjom GLAM:

  • mała próba – samych muzeów jest w Polsce prawie 1000 (według GUS za 2015 rok); zebrano odpowiedzi z 20 instytucji; zebrane informacje nie dotyczą archiwów (odrębny model udostępniania);
  • 60 proc. badanych muzeów i bibliotek nie otrzymało żadnych wniosków
  • wszystkie wnioski dotyczyły wizerunków muzealiów;
  • 33 proc. instytucji (bibliotek i muzeów) zamieściło w BIP informację o prawie do ponownego wykorzystania;
  • znikoma liczba wniosków oznacza, że ustawa nie zaktywizowała użytkowników zbiorów cyfrowych (nadal mogą oni też pozyskiwać kopie cyfrowe zbiorów w bezpośredni sposób, bez powoływania się na ustawę);

Podsumowanie raportu dostępne jest na tej prezentacji.

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku