Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Ukazał się pierwszy numer Internet Histories

Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego Internet Histories: Digital Technology, Culture and Society. Czasopismo publikowane jest przez wydawnictwo Routlege, a większa część artykułów z pierwszego numeru dostępna jest w trybie otwartego dostępu.

In opening up this publication venue, we foresee a journal where historical studies are presented, and methodological, historiographic and theoretical issues are debated, with a view to fostering the history of the Internet as a field of study in its own right.

– piszą redaktorzy w artykule otwierającym pierwszy numer. Internet Histories ma być czasopismem historycznym, w publikowanych tam artykułach Internet traktowany jest jako przestrzeń badań i refleksji historycznej. Aby takie podejście było możliwe, potrzeba nie tylko dostępu do zbiorów archiwalnych Webu, ale także metod ich badania – to kolejne wątki, które pojawiać się będą na stronach Internet Histories.

Link: Internet Histories: Volume 1, 2017

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku