Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Raport NDSA: archiwizacja Webu w USA (2016)

National Digital Stewardship Alliance (NDSA) to powstała w 2010 roku koalicja amerykańskich agencji federalnych, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, której celem jest praca na rzecz zabezpieczania cyfrowego dziedzictwa. W lutym tego roku NDSA opublikowała raport podsumowujący stan amerykańskich projektów archiwizacji internetu.

Raport został przygotowany na podstawie internetowego badania ankietowego; zebrano 104 odpowiedzi, przy czym ankieta skierowana była do instytucji a nie do osób prywatnych. Wśród respondentów dominowały instytucje akademickie i naukowe (68 proc.) oraz archiwa (12 proc.).

  • raport dokumentuje dość pozytywną sytuację archiwizacji Webu w USA;
  • jednym z kluczowych trendów jest instytucjonalizacja działań archiwizacyjnych – respondenci wskazywali na to, że projekty archiwizacyjne zostały już na stałe wdrożone w działania ich instytucji (zob. wykres powyżej);
  • instytucje archiwizujące Web dbają przede wszystkim o zabezpieczenie własnych instytucjonalnych zbiorów (89 proc. wskazań), widać wyraźny trend odejścia od chęci zabezpieczania zasobów publikowanych poza instytucją (łączy się to także mocno z ograniczeniami prawa autorskiego oraz ograniczonymi zasobami finansowymi i ludzkimi);
  • ankieta wskazuje na coraz większą dostępność i łatwość korzystania z narzędzi archiwizacyjnych: instytucje widzą własny postęp w archiwizacji Webu właśnie w sferze wyboru, oceny i gromadzenia zbiorów;
  • wykształciła się profesjonalna branża i osobna specjalizacja wokół zagadnień i działań archiwizacji Webu;
  • należy zwiększyć poziom wykorzystania istniejących już zbiorów historycznego Webu, zwłaszcza w pracach naukowych;

Raport udowadnia, że archiwizacja Webu nie musi oznaczać wyłącznie zakrojonych na szeroką skalę projektów obejmujących cały internet (jak to robi Internet Archive) czy domeny krajowe. Archiwizacje Webu to także wewnętrzne inicjatywy instytucji zabezpieczających własne historyczne zasoby cyfrowe.

Zgodnie z ideą otwartych danych badawczych archiwum danych zebranych w ramach badania zostało opublikowane online po odpowiedniej anonimizacji odpowiedzi.

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku