Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Muzea i technologia: raport horyzontalny 2016

Opublikowany w połowie roku przez New Media Consortium raport horyzontalny dotyczący przyszłości muzeów w perspektywie najbliższych pięciu lat. Zachowując zdrowy dystans wobec potencjału myślenia strategiami w sektorze kultury, warto zapoznać się z głównymi tezami raportu, przygotowanego przez grupę 44 ekspertów i ekspertek.

Autorzy i autorki opracowania reprezentują środowisko muzealne, uniwersyteckie i organizacje pozarządowe, są wśród nich także niezależni konsultanci i konsultantki. Raport tworzony był przede wszystkim przez osoby pracujące w instytucjach i firmach z USA. Trudno powiedzieć, na ile jego tezy zostały sformatowane przez tę amerykocentryczność – moim zdaniem jest ona dość poważną wadą całego przedsięwzięcia. Nie wiem czy pojedyncze autorki i autorzy z Kanady, Meksyku, Słowenii, Australii, Izraela i Holandii były w stanie w ramach pracy nad raportem skutecznie uwzględnić specyfikę sektora kultury w swoim regionie. Raport został opublikowany przed wyborami prezydenckimi w USA, nie uwzględnia więc także obserwowanej wyraźnie zmiany społecznej, która ujawniła się z pełną mocą po wyborze Trumpa. Być może dziś należałoby przepisać ten dokument jeszcze raz.

Jaki trendy dla sektora muzealnego wyszczególniono w raporcie?

rprt

Najciekawsze według mnie wątki raportu to:

  • zwrócenie uwagi na wzrastające znaczenie polityk ochrony prywatności w muzeach (co jest ważne choćby dlatego, że pojawia się wiele narzędzi pozwalających na coraz skuteczniejsze śledzenie odwiedzających)
  • podkreślenie konieczności rozwijania kompetencji medialnych wśród pracowników i pracownic sektora
  • pokazanie problemu nieciągłości rozwiązań technologicznych: coraz więcej instytucji wykorzystuje rozmaite API i serwisy zewnętrzne do udostępniania i przetwarzania swoich zbiorów czy prowadzenia komunikacji z odbiorcami, jednak API zawsze może zostać zamknięte albo zmienić się mogą warunki korzystania z tych usług.
  • wykorzystanie nowych metod cyfrowych badań humanistycznych i społecznych do pracy ze zbiorami, ich przetwarzania i udostępniania (to jest coś, co w LaCH UW chcemy robić z polskim sektorem GLAM w ramach pracy nad integracją informacji o zbiorach historii mówionej)

Pobierz: NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition (pdf)

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku