Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Otwarte dane, Wikipedia i równościowa polityka pracownicza w strategii otwartości NARA

Amerykańskie archiwa narodowe (National Archives and Records Administration, NARA), ogłosiły konsultacje tekstu strategii otwartości na lata 2016-2018. Uchwalany co kilka lat Open Government Plan definiuje najważniejsze założenia polityki szerokiego dostępu do zbiorów archiwalnych zarządzanych przez NARA, formułuje główne zasady przejrzystości działania tej instytucji oraz proponuje metody włączania obywateli w pracę z materiałami historycznymi (m.in. poprzez program archiwistyki obywatelskiej). Warto zwrócić uwagę na to, że część założeń strategii dotyczy wewnętrznej polityki pracowniczej.

Kilka wątków wokół tegorocznej propozycji NARA:

  • zaplanowanie szerokiej dyskusji poprzez różne media i kanały (mail, Facebook, Twitter, GitHub, blog NARA, lokalne spotkania i wewnętrzne dyskusje);
  • publiczne komentowanie zgłoszonych uwag i propozycji;
  • spełnianie standardu otwartych danych i budowanie oraz udostępnianie oprogramowania o otwartym źródle;
  • wpisanie do strategii współpracy ze społecznością Wikipedii:

    NARA is the first institution to host a physical Wikipedia exhibit to promote the understanding of Wikipedia and Wikimedia projects at cultural institutions. We have also been able to host more events, including edit-a-thons, workshops, and conferences. NARA will continue to leverage the Innovation Hub in its collaboration with Wikipedia over the next two years.

  • istniejące od 2013 roku Employee Affinity Groups – grupy pracownicze integrujące się i działające wokół określonych zagadnień lub tożsamości (LGBT, kobieca itp.) i mające mieć wpływ na politykę pracowniczą oraz działania merytoryczne archiwów.

Pełna wersja dokumentu dostępna jest na GitHubie.

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku