Proszę o wsparcie dla Krzysia Bulczaka, największego bohatera jakiego znam.

Promocja zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa: dane ze 187 projektów

Jak można badać digitalizację dziedzictwa w Polsce? Analizując udostępnione zbiory cyfrowe, gromadząc informacje o tematyce, pochodzeniu czy jakości plików, pewnie też sprawdzając, jaka część zdigitalizowanych obiektów została opublikowana online. Można jednak skorzystać z mniej oczywistego źródła jakim są teksty wniosków grantowych oraz raporty z wykonania projektów, które zdobyły finansowanie. Dostęp do tego typu treści i danych zapewnia baza projektów digitalizacyjnych, stworzona przez Narodowy Instytut Audiowizualny i PCSS.

W bazie znajdziemy zestawienie 187 projektów digitalizacyjnych z priorytetu “Digitalizacja” Programu Wieloletniego Kultura+: każdy z nich został opisany na osobnej stronie, zawierającej informacje takie jak tytuł projektu, okres realizacji, opis, nazwa wnioskodawcy, rodzaj projektu, liczba wykonanych i udostępnionych skanów itp. Znajdziemy tam także informacje o liczbie osób zaangażowanych w realizację projektu oraz opis działań promocyjnych.

Na podstawie bazy przygotowałem proste zestawienie: tabelę prezentującą tytuł projektu, jego zakres czasowy, opis i informację o metodach promocji:

Zobacz/pobierz: promo.csv

Przeczytaj także:

Udostępnij na Twitterze | Udostępnij na Facebooku