nazywam się Marcin Wilkowski, pracuję w Centrum Kompetencji Cyfrowych UW. Interesuję się historią cyfrową, archiwistyką Webu i innowacjami cyfrowymi w sektorze kultury.

Ukończyłem studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem uczestnikiem projektu Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych - przygotowuję pracę na temat metod badań historycznych wczesnego polskiego Webu (1996-2001). W CKC UW rozwijam Pracownię archiwistyki Webu.

Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzę zajęcia z historii cyfrowej oraz warsztaty z pracy z danymi w projektach humanistycznych (podstawy programowania w R). Pracuję w języku R, PHP i JS (Vue). Buduję archiwa / repozytoria cyfrowe / aplikacje z wykorzystaniem Omeki.

Od 2020 roku prowadzę Archiwum Społeczne Polskiego Webu (ASPW), którego celem jest gromadzenie i udostępnianie danych do badań historycznych polskiej sieci WWW (zob. informację opublikowaną w Forum Akademickim).


Kontakt

web96

Warsztat online

Zobacz nagranie warsztatu online „Podstawy archiwizacji zasobów WWW”, organizowanego w ramach Pracowni Archiwistyki Webu CKC UW (14.06.2022).

Książki w wolnym dostępie

Wybrane publikacje

W mediach

Opowiadania

Współpraca

Oferuję wsparcie w zakresie prowadzenia zaawansowanych kwerend w historycznym Webie, masowego pozyskiwania danych ze stron internetowych (także ze stron dynamicznie generowanych), tworzenia aplikacji internetowych z komponentami takimi jak wizualizacje danych czy mapy. Jestem otwarty na propozycje prowadzenia warsztatów i szkoleń.