Bio & publikacje

768s6dfsdf

Marcin Wilkowski – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik programu doktorskiego Collegium Civitas w Warszawie. Twórca portalu Historia i Media. Pracował w Fundacji Nowoczesna Polska, koordynując działania Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Inicjator spotkań i warsztatów w ramach polskiej edycji THATCamp (The Humanities and Technology Camp). Współpracuje z Ośrodkiem KARTA, ruchem społecznym Obywatele Nauki oraz Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Obecnie pracownik Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW.

Prowadzi firmę 3edu.

Wybrane publikacje

Wilkowski, M. (2009), YouTube i historia, Kultura Popularna, 1(23).

Wilkowski, M. (2010), Powrót Henia Żytomirskiego, Kultura Współczesna, 1 (63).

Wilkowski, M. (2011), Historia o otwartym kodzie źródłowym, [w:] Witek P., Mazur M., Solska E. (red), Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Lublin 2011.

Wilkowski, M. (2013), Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk.

Wilkowski, M. (2014), Od osobistej archiwistyki cyfrowej do edukacji medialnej, Biuletyn EBIB, 6(151), 1-8.

Wilkowski, M. (2014), Oddolna digitalizacja i emancypacja historyczna, [w:] Celiński, P., Nowe media = nowa partycypacja, Lublin.

Wilkowski, M. (2014), World Wide Web (WWW) jako obiekt badań historycznych: kilka problemów, [w:] Sobczak, A., Cichocka M., Frąckowiak, P. (red), Historia 2.0: materiały sympozjum. XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich – 17 września 2014, Szczecin, Lublin.

Wilkowski, M. (2015), Wypracowując granice archiwum – oddolna digitalizacja w projekcie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, [w:] T. Czarnota, M. Konstankiewicz, Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, Lublin.

Sanz, A. (2015), Cyfrowa humanistyka czy studia hiperkolonialne?, tłum. A. Michałowicz, M. Wilkowski, Czas Kultury, 2(185). [także koncepcja i – wspólnie z Lucyną Marzec – redakcja numeru poświęconego cyfrowej humanistyce].

Wilkowski, M. (2015), Historia wynagradzania twórczości, Warszawa.

W przygotowaniu do druku: Wilkowski, M., Oddolne archiwizacje internetu jako działania społeczne, rocznik Archiwa-Kancelarie-Zbiory, tom pokonferencyjny konferencji „Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego, Toruń 24-25 czerwca 2015″.

Fotografia: Rafał Nowak, CC BY-SA Fundacja Nowoczesna Polska