Annual Review of Cultural Heritage Informatics o archiwach społecznych

Jeden rozdział rocznika Annual Review of Cultural Heritage Informatics: 2014 poświęcony został archiwom społecznym (community archives): Andrea J. Copeland przedstawia w nim najważniejsze propozycje teoretyczne oraz praktyczne studia przypadku. Widać wyraźnie, że odróżnieniu od polskiej dyskusji o archiwach społecznych, ta globalna podejmuje wątki związane z podmiotowością…

Krytycznie o metaforach Internetu

Dlaczego warto unikać przywoływania Roku 1984 jako metafory cyfrowych zagrożeń wobec prywatności?