Trudna historia radzieckiego internetu

Dzięki lekturze tej książki można zaburzyć sobie obraz amerykańskiego monopolu na innowacje techniczne i myślenia o informatyce jako narzędziu zmiany społecznej.

Brexit: webarchiwum referendalne

W repozytorium Archive-it dostępne jest archiwum gromadzące historyczne wersje serwisów związanych z niedawnym referendum, w którym Wielka Brytania wybrała odłączenie się od struktur Unii Europejskiej: The UK European Union Membership Referendum Web Archive collected the most important „Remain” and „Leave” campaign websites, from environmental…

Krytyczna historia cyfrowej humanistyki

What Digital Humanities is not about, despite its explicit claims, is the use of digital or quantitative methodologies to answer research questions in the humanities.

Dekada po Web 2.0 – kolejne teksty krytyczne

Opublikowany niedawno numer specjalny „First Monday” poświęcony jest krytyce Web 2.0 w dekadę od wybuchu popularności tego pojęcia. Nowy zbiór tekstów to nawiązanie do numeru z 2008 roku i aktualizacja proponowanych w nim tez.