Instytucje kultury online (projekt)

W 2016 roku realizuję działania w ramach stypendium przyznanego przez MKiDN na podstawie wniosku z września 2015 r.

Celem projektu Nowoczesna instytucja kultury w Internecie: trendy i kompetencje jest wsparcie rozwoju kadr kultury w Polsce poprzez:

  • przygotowanie i udostępnienie online książki (podręcznika z wyraźnym wątkiem krytycznym) na temat realizowania misji instytucji kultury z wykorzystaniem Internetu; książka będzie próbą odpowiedzi na pytanie o to, jak dziś definiowana jest nowoczesność instytucji kultury działającej w Internecie i w czym ta nowoczesność powinna się przejawiać, żeby bardziej odpowiadać na współczesne wyzwania kultury cyfrowej, warunki działań instytucji i potrzeby społeczne;
  • publikowanie przez cały okres trwania projektu notek blogowych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury online; notki publikowane są głównie na portalu Historia i Media.
  • skonsultowanie, przygotowanie i wdrożenie otwartego testu kompetencyjnego dla pracowników i pracownic sektora kultury w Polsce.

Projekt realizowany będzie we współpracy z pracownikami i pracownicami instytucji kultury: treść podręcznika oraz kształt testu kompetencyjnego wypracowany zostanie po niezbędnych konsultacjach. Więcej szczegółów na temat książki i testu kompetencyjnego pojawiać się będzie w notkach na tym blogu.

Wszystkie treści przygotowane i publikowane w ramach stypendium będą dostępne na wolnych licencjach do dalszego swobodnego rozpowszechniania i wykorzystywania.

mkidn

Konsultacje

Zapraszam do kontaktu osoby pracujące w instytucjach kultury lub współpracujące z tą branżą. Spotkajmy się i porozmawiajmy o doświadczeniach związanych z prowadzeniem działań internetowych, udostępnianiem zbiorów dziedzictwa, animacją online. Zależy mi na krytycznym spojrzeniu na dominujące trendy i odniesieniu oczekiwań wobec nowoczesnej instytucji kultury do jej realnych możliwości, ograniczanych budżetem, liczbą etatów czy kompetencjami. Wszystkim rozmówcom gwarantuję anonimowość (jeśli wyrażą taką potrzebę).

Proszę o kontakt na m@wilkowski.org lub tel. 733035277.