Najnowsze: Jak trochę popsuć sobie humor myśleniem o postępach digitalizacji / Niech archiwum cyfrowe nie będzie czarną skrzynką / Promocja zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa: dane ze 187 projektów / Demokratyzacja prezentowania obiektów w muzeach cyfrowych / Archie Barwick: bot – świadek historii / Digital Humanities and Digital Media (książka do pobrania) / Czy należy drukować swoje maile? / Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne / Brexit: webarchiwum referendalne / Histmag vs Ciekawostki Historyczne: clickbait i pisanie o przeszłości / Performatywne archiwa Webu i ich ograniczenia / Krytyczna historia cyfrowej humanistyki /

Jak trochę popsuć sobie humor myśleniem o postępach digitalizacji

78sdj32

Cieszymy się, kiedy nowe zbiory muzeów, bibliotek czy archiwów udostępniane są w internecie. Jednak mały rzut oka na rzeczywistość digitalizacji poza interfejsem przeglądarki, w którym korzystamy z udostępnionych kolekcji, może nieco zepsuć dobry humor wywołany informacjami o kolejnych tysiącach czy milionach opublikowanych obiektów.

Czytaj dalej →

Niech archiwum cyfrowe nie będzie czarną skrzynką

m09hbd67

Manifest „Doing Digital Archives in Public” może inspirować do postawienia problemu archiwum cyfrowego jako czarnej skrzynki. Metafora ta opisuje system, w którym – o ile możemy dostrzec założenia i rezultaty określonych działań, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, w jaki sposób te ostatnie są wypracowywane.

Czytaj dalej →

Performatywne archiwa Webu i ich ograniczenia

ttrvl

W propozycj twórców Memento archiwum internetu emuluje stary, historyczny Web wpływając na podstawowy mechanizm komunikacji między przeglądarką a serwerem; w tej komunikacji ukrywany jest interfejs archiwum, pośredniczącego jako TimeGate wyświetlaniu historycznych wersji wybranej strony internetowej. Archiwum Webu staje się w takiej sytuacji częścią podstawowej infrastruktury WWW.

Czytaj dalej →

O frustracji, którą wywołuje digitalizacja

66sdfsdcs867d8sf

Być może jedną z dominujących w sektorze kultury i dziedzictwa emocji jest frustracja wynikająca z ograniczonego zasięgu własnych działań i braku skuteczności w komunikacji. Mechanizm jej powstawania jest prosty: nakładem znacznych sił i środków digitalizuje się, opracowuje i udostępnia zbiory, po czym okazuje się, że nie są one masowo wykorzystywane.

Czytaj dalej →