Zaproszenia na warsztaty: RStudio, Omeka, WordPress, praca z danymi

Poetyka opisów archiwalnych

Kiedy w amatorskim opisie fotografii dostrzegamy fragment dziennika osobistego, podpis z kartki pocztowej a nawet status facebookowy mówiący więcej o tym, co teraz niż o tym, co kiedyś, otwiera się przed nami zupełnie ciekawa perspektywa badania tego, jak społecznie komunikujemy o przeszłości.

Czytaj dalej →